Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı Koordinasyon Toplantımız

 

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı Koordinasyon STK Görüşme Ekibinden Deniz Köse, Figan Erozan ve Zeynep Dinçer 9 Şubat 2022 tarihinde MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile bir araya geldi.

MUĞLA 911 Arama Kurtarma Derneği 2013 yılında çeşitli arama kurtarma derneklerinde görev alan, konusunda deneyimli kişiler ile kurulmuştur. Dernek faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde, sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli uygun yetenekli birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasına ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları yaratmak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara Temel Afet Bilinci Eğitimi, arama kurtarma, afet haberleşme gibi eğitim ve seminerler vermektir. Derneğin AFAD Muğla, Muğla BB İtfaiye Daire Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ile iş birliği protokolü bulunmaktadır. İş birliği protokolü kapsamında, protokolü düzenleyen kurumun sorumluluk alanı içerisinde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler, tatbikatlar ve afet haberleşmesi konularında ortak hareket edilerek olaylara birlikte müdahale edilecektir. Kurulduğundan itibaren Muğla genelinde ekip olarak 200 arama kurtarma operasyonu içinde yer almıştır.

*Bodrumun afet bölgesi olması sebebiyle afet yönetiminin mutlaka planlanması ve her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla ve bilgi kirliliğini önlemek, iletişim mekanizmalarının aksaksız kullanılmasını ve doğru koordinasyon sağlamak, afet sürecinde halkla dayanışma içinde olmak, lojistik desteğin sürdürülebilir olması gerekliliğinden dolayı Afet Koordinasyon Merkezinin mutlaka kurulması, Akomun Bodrum’da herkesin ulaşabileceği etrafı açık bir alanda kurulması ve telsiz kullanmayı bilen, merkezi harekete geçirecek bir kişinin belirlenmesi,
*Belediye bünyesinde Akom ekiplerinin oluşturulması, afet esnasında izlenecek yol haritasını bu alanda çalışan stk’larıyla ortaklaşa oluşturması ve afet esnasında da koordineli çalışması,
*Bodrum İtfaiye’nin özellikle araç, teçhizat ve kişisel koruyucu donanımları konusunda eksiklerinin olduğu bu eksikliklerin desteklenmesi gerektiği, afet anında hızlı hareket etme gerekliliğinden dolayı kullanılan araçlarının kapasiteli, bakımının yapılmış ve/veya yenilenmiş olması, ilçe itfaiye’nin trafiğin yoğun olduğu alanda değil en uygun acil müdahale alanında yer alması gerektiği
*Bodrum belediyesinin mevcut telsiz sistemini aktif hale geçirmesi,
*Belediye tarafından Afet bilinci oluşturulması konusunda halkı bilgilendirici eğitimlerin mahallelerde düzenlenmesi,
*Bodruma ait acil teknik destek ve acil lojistik durum verisinin toplanması.

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planında yer alacak Bodrum Yarımadası’ndaki sorunlar ve sorunların çözüm önerilerini politik çeşitlilik, eşitlik ve katılımcılık ilkesi ile oluşturmak üzere görüşmelerimiz devam edecektir.

Önceki Kayıp Buzağı 3 Gün Sonra Kurtarıldı

MUĞLA 911 ARAMA KURTARMA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Kâr gütmeyen, gönüllülük esası ile kurulmuş, yeryüzündeki tüm canlıların afet ve acil durum karşısında hayatta kalmaları için gönüllü olarak hizmet veren ve bu durumdan hiç bir şekilde rant sağlama amacı olmayan Arama Kurtarma Araştırma Derneğidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ