MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Etik Kuralları

 1. Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek,
 2. T.C Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
 3. Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
 4. Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
 5. Dernek adını, imajını ve / veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.
 6. Yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım etmek.
 7. Kişisel eğitimlerini ve performansını her zaman taze tutmak.
 8. Dernek eğitim ve toplantılarına katılmak.
 9. Acil durum anında mümkün olan en kısa sürede organize olmak.
 10. Acil durum anında en az 72 saatlik hayatını idame ettirecek ihtiyaçlarını kendi kendine sağlamak.
 11. İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk ayırımı yapmadan, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmak ve / veya yardım kanallarını harekete geçirmek.
 12. Dernek merkezinden gelen çağrılara zamanında cevap vermek.
 13. Derneğe yapılan ayni ve / veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 14. Yönetim Kurulu kararlarını dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle dernek bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
 15. Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 16. Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve / veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
 17. Dernek üyelerinden herhangi birisinin; resmi yada resmi olmayan ortamlarda, herhangi bir suç ile suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek.
 18. Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti dernek içine taşımaya çalışmamak.
 19. T.C aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve / veya faaliyetlerde bulunmamak.
 20. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda ve ilke ve devrimlerine bağlı olarak hareket etmek.
 21. Dernek ve / veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 22. Eğitim, tatbikat ve/veya operasyon anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve / veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 23. Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.
 24. Dernek araçları ile seyir halinde iken mevcut trafik ve güvenlik kurallarına azami uymak. Bu konularda topluma örnek olmak.
 25. Üzerinde dernek amblemi, kıyafeti, aracı, vb. durumlarda kesinlikle kimse ile tartışmamak.
 26. Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.
 27. Dernek içinde; hizip, bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak.
 28. Dernek ile ilgili konularda; gizli ve dernek merkezi dışında toplanmak, bu konularda istişarede bulunmamak.
 29. Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.
 30. Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.
 31. Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.
 32. Doğaya, hayvanlara saygı duymak ve korumak.

MUĞLA 911 ARAMA KURTARMA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Kâr gütmeyen, gönüllülük esası ile kurulmuş, yeryüzündeki tüm canlıların afet ve acil durum karşısında hayatta kalmaları için gönüllü olarak hizmet veren ve bu durumdan hiç bir şekilde rant sağlama amacı olmayan Arama Kurtarma Araştırma Derneğidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ