MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 19.01.2022 tarihinde saat 19.00’da dernek merkezi adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 02.02.2022 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddesi ile olağanüstü genel kurul yapılmasına, tüm üyelerimizin bir arada olmasından dolayı toplantının yapılacağı yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelerimize elden tebliğ edilmesine karar verildi.04.01.2022

GÜNDEM

 1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu

2- Divan Heyetinin Oluşturulması

3- Tüzük Değişikliği

4- Kapanış

 

 

 

 

 

Önceki Milas Akçakaya Köyü İlkokulu Tadilatı

MUĞLA 911 ARAMA KURTARMA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Kâr gütmeyen, gönüllülük esası ile kurulmuş, yeryüzündeki tüm canlıların afet ve acil durum karşısında hayatta kalmaları için gönüllü olarak hizmet veren ve bu durumdan hiç bir şekilde rant sağlama amacı olmayan Arama Kurtarma Araştırma Derneğidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ