MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği

Üyelerine Genel Kurul Toplantı Çağrısı

06.04.2022 tarih 04 sayı nolu kararı ile derneğimizin 20 Nisan 2022 tarihinde saat 19.30’da Gölbaşı Sokak No.1  Ortakent / Bodrum adresinde

Genel kurul toplantısı yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Nisan 2022 tarihinde saat 19.30’da aynı yerde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

 

Genel Kurul Toplantısı

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Saygı duruşu ve istiklal marşı

3) Başkanın açılış konuşması

4) Divan heyetinin seçilmesi

5) Gelir – Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

6) Yönetim Kurulunun İbrası

7) Dernek Organlarının Seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış

 

Önceki Tüm Okullarda Eş Zamanlı Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı

MUĞLA 911 ARAMA KURTARMA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Kâr gütmeyen, gönüllülük esası ile kurulmuş, yeryüzündeki tüm canlıların afet ve acil durum karşısında hayatta kalmaları için gönüllü olarak hizmet veren ve bu durumdan hiç bir şekilde rant sağlama amacı olmayan Arama Kurtarma Araştırma Derneğidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ